{__HM_SYSTEM_PREPEND__}
enlt
Siųsti užklausą
Šiuolaikinės medicininių priemonių problematikos sprendžiamos naudojantis ES parama

Šiuolaikinės medicininių priemonių problematikos sprendžiamos naudojantis ES parama (2015-03-02)

UAB ,,Baltic RAD” įgyvendina  Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramos lėšomis finansuojamą projektą Nr. VP2-1.3-ŪM-05-K-03-307 „Radiologinių vaizdų pritaikymas šiuolaikiniėms medicininių priemonių problematikoms spręsti“.

 

Projekto tikslas – remiantis klinikinės praktikos duomenimis ir pasaulinės literatūros analize parengti metodiką radiologinių vaizdų pritaikymo šiuolaikinėms medicininių prietaisų (individualizuotų ortopedinių klubo sąnario lūžiams gydyti skirtų implantų) problematikoms spręsti ir sukurti 2-5 vnt. individualizuotus gūžduobės implantų virtualius modelius.

 

Projekto pagrindinės veiklos:                 

  1. Paklausiausių ortopedinių klubo sąnario implantų ir jų priedų, gaminamų 5-7 vedančių implantų kompanijų, konstrukcinių ir funkcinių savybių lyginamosios studijos bei juose panaudotų konstrukcinių sprendimų patentinės apsaugos analizės parengimas.
  2. Ortopedinių klubo sąnario lūžiams gydyti skirtų implantų individualizavimo (angl. customization) galimybių studijos parengimas.
  3. 2-5 vnt. individualizuotų klubo sąnario implantų virtualių modelių sukūrimas ir projektavimo metodologijos parengimas
  4. Lūžių suardytos gūžduobės rekonstravimo operacinių metodų optimizavimo galimybių studijos parengimas

 

Projekto metu bus pateiktos klinikine patirtimi ir pasauline literatūra pagrįstos medicinos specialistų rekomendacijos apie tai, kurių klubo sąnario lūžiams gydyti skirtų implantų individualizacija atneštų didžiausią klinikinę naudą ir pridėtinę vertę. Remiantis parengtomis metodologijomis ir studijomis bei naudojant radiologinius vaizdus bus sukurti individualizuoti virtualūs gūžduobės lūžiams gydyti skirtų implantų modeliai.

Remiantis projekto rezultatais UAB ,,Baltic RAD” sukurs inovatyvią žmogaus skeleto struktūrų virtualaus  preparavimo ir 3D rekonstrukcijos paslaugą, kuri bus teikiama naudojant telemedicinos sistemas.

 

Šiam projektui parama skirta pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos prioriteto „Ūkio konkurencingumui ir ekonomikos augimui skirti moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra“ VP2-1.3-ŪM-05-K priemonę „Inočekiai LT“. Projekto veiklų įgyvendinimo pradžia – 2014 m. spalio 01 d., projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga – 2015 m. kovo 31 d. 

Daugiau informacijos apie projektą teikiama telefonu +370 37 206333 arba el. paštu info@balticrad.com

                 

Atgal
© 2013 UAB "Baltic RAD" Visos teisės saugomos | prižiūri Sonaro
{__HM_SYSTEM_APPEND__}