enlt
Siųsti užklausą

Kokybės valdymas

Gydytojo radiologo vaidmuo radiologinėje diagnostikoje yra ženkliai platesnis, nei diagnostinio aprašymo parengimas. Jis apima:

 1. Gydančio gydytojo pateiktos ir / ar ligos istorijoje esančios informacijos įvertinimą;
 2. Sprendimo, ar radiologinis tyrimas bus informatyvus bei kokį radiologinio tyrimo protokolą naudoti, priėmimą;
 3. Tiesioginį dalyvavimą radiologiniame tyrime (kai to reikalauja tyrimo protokolai);
 4. Radiologinio tyrimo diagnostinį įvertinimą, jo palyginimą su ankstesnių radiologinių tyrimų rezultatais bei susiejimą su kitų klinikinių tyrimų rezultatais;
 5. Kitų tyrimų, kuriuos reikia padaryti su pacientu, identifikavimą ir jų aptarimą su gydančiu gydytoju;
 6. Dalyvavimą gydytojų radiologų parengtų diagnostinių aprašymų tikslumo ir išsamumo audituose.

Teleradiologijos paslaugas gydytojas nepriima sprendimo dėl radiologinio tyrimo atlikimo ir šio tyrimo atlikimo protokolo bei tiesiogiai nedalyvauja radiologiniame tyrime. Tačiau rengdamas diagnostinę išvadą jis privalo atsižvelgti į paciento ankstesnių radiologinių tyrimų rezultatus bei susieti ją su kitų klinikinių tyrimų rezultatais. Jis taip pat privalo aptarti savo išvadą su gydančiu gydytoju (ar tiesiogiai su pacientu), jeigu nustatoma paciento sveikatai pavojinga medicininė indikacija.

Baltic RAD teleradiologijos paslaugos kokybę matuoja sekančiais kriterijais:

 1. Gydytojo radiologo profesionalumas ir diagnostinės išvados išsamumas. Baltic RAD yra įdiegusi vidinio audito sistemą. 10 % radiologinių tyrimų diagnostinių aprašymų, kuriuos atliko gydytojai radiologai yra audituojami Ekspertų klubo narių. Auditas tarnauja ir kaip radiologų mokymo ir profesinės kompetencijos kėlimo priemonė. Ekspertų klubo narių parengti diagnostiniai aprašymai nėra audituojami.
 2. Prieigos užtikrinimas prie paciento ligos istorijos ir ankstesnių radiologinių tyrimų vaizdų. Baltic RAD turi visas technines galimybes prisijungti prie užsakovo PACS, RIS ir HIS sistemų, jei tik užsakovas suteikia tokią prieigą. Priešingu atveju užsakovas atsako už informacijos, kuri yra pateikiama diagnostinei radiologinio tyrimo išvadai parengti, išsamumą. Pildydamas užsakymo formą Baltic RAD RIS sistemoje užsakovas gali prikabinti failus su papildoma paciento sveikatos būklės informacija.
 3. Tiesioginio kontakto tarp gydytojo radiologo ir gydančio gydytojo užtikrinimas. Sudėtingais atvejais Baltic RAD radiologas turi turėti galimybę tiesiogiai susisiekti su gydančiu gydytoju ar radiologijos skyriumi, kuriame atliktas radiologinis tyrimas, ir aptarti paciento ligos istoriją ir/ar diagnostinę išvadą. Tuo tikslu užpildant užsakymo formą RIS sistemoje būtina nurodyti kontaktinio asmens telefono numerį. Teikiant paslaugą gydymo įstaigoms, diagnostinio aprašo pabaigoje nurodomas gydytojo radiologo, aprašiusio tyrimą, kontaktinio telefono numeris.
 4. Radiologinių tyrimų vaizdų kokybės preliminarus įvertinimas. Tarnybinėse Baltic RAD gydytojų radiologų instrukcijose yra nurodyta, kad gavus nekokybiškus radiologinius vaizdus privalu apie tai informuoti užsakovą. Jeigu užsakovas primygtinai prašo aprašyti nekokybišką radiologinį vaizdą, jo aprašyme turi būti pasisakyta dėl gauto radiologinio vaizdo kokybės ir jos galimos įtakos diagnozės tikslumui.
 5. Radiologinių vaizdų peržiūrai naudojama aparatinė ir programinė įranga: Baltic RAD naudoja aukščiausius radiologinių vaizdų peržiūros standartus ir teisės aktų reikalavimus atitinkančią sertifikuotą medicininę aparatinę ir programinę įrangą.
 6. Savalaikis radiologinių tyrimų aprašymas.

 

Baltic RAD yra įdiegta kokybės valdymo sistema, atitinkanti ISO 9001 standarto reikalavimus.

Baltic RAD yra įdiegta asmens duomenų apsaugos sistema, atitinkanti ISO 27001 standarto reikalavimus.

© 2013 UAB "Baltic RAD" Visos teisės saugomos | prižiūri Sonaro